Image

!قدم های کوچک جهش های  بزرگ را می‌زند


درباره ما

ذهن اغلب ما پر شده از ایده های جاه‌طلبانه، گاهی در عالم خیال تصور می کنیم که ایده ها و فکر ها اجرا شده و با خود می‌گوییم؛ اگر بشود چه می‌شود، از موفقیت متحول می‌شویم، قدرت به دست می‌آوریم و اعتماد بنفس خواهیم‌گرفت. ولی گاهی غمگین می شویم و یا ترس به وجودمان رخنه می کند.


این غم، از فاصله بین شرایط حال حاضر تا آن روز طلایی‌ در ذهن و تصورمان نشأت می گیرد؛ اینکه از امروز تا آن روز چطور می‌گذرد. اگر آگاه شویم و‌ بپذیریم که درچه موقعیتی هستیم، می‌توانیم برنامه ریزی کنیم و به همان هدف برسیم. این همان جایی‌ست که ایده‌مان را متولد کرده‌ایم و قرار است لذت موفقیت را بچشیم. چه طور این مسیر را بگذرانیم؟


تجربه تک تک ما در تیم مارس این بوده که اغلب ایده‌ها با بن‌بست مالی در نطفه تلف می‌شوند و متوجه شدیم هیچ‌کس جز خودمان مسئول تحقق ایده‌ها و رویاهایمان نیست. خودمان لازم است سرمایه‌گذار خودمان باشیم. لازم است مدیریت مالی کنیم، منظم و مسلط شویم تا ایده‌های خودمان را اجرا کنیم.


اغلب ما بر این باوریم که تنها از راه افزایش درآمد میتوانیم سرمایه ی مورد نیاز تحقق ایده‌ هایمان را فراهم کنیم و مدیریت مالی شخصی باعث افزایش درآمد نمی‌شود. برای نقض این باور، شخصی را برایتان مثال میزنیم که هر ماه درآمد ثابتی داشت ودر پایان هر ماه تمام در آمد را خرج می‌کرد و جای هیچ پس اندازی نماده بود. ایشان صاحب یک حیوان خانگی شد و همچنان همانقدر حقوق می‌گرفت در صورتی که از پس هزینه های خود و حیوان خانگی بر می آمد. نکته اینجاست که هزینه های مربوط به حیوان خانگی که کم هم نیست از کجا آمد، کدام هزینه‌های بی مورد حذف شد که می‌تواند مخارج حیوان خانگی را بپردازد و آب از آب تکان نخورد. پس هزینه هایی وجود دارد که الزامی ندارد و این مخارج بی مورد همان منبعی است که هزینه های واجب تحمیل شده را می‌تواند پوشش دهد، فقط نیاز به ابزاری برای شناسایی و مدیریتش داریم.


فکر‌ توسعه اپلبکیشن مارس از اینجا کلید خورد؛«ابزاری بسازیم تا با آن حساب کتاب کنیم، دریافت ها و پرداخت هارا پیش بینی کنیم و بتوانیم دونگ‌هایی که رویمان نمی شود یا فراموش می کنیم را پس بگیریم و…» مارس ابزاریست که اولین کاربرانش خودمان بودیم و اطمینان پیدا کردیم که به ‌جز ما به دیگران هم می‌تواند کمک کند. مارس، یک ابزار حرفه‌ای حسابداری نیست بلکه محصولی ساده است برای افرادی مثل خودمان که پول هایی از دست می‌دهیم چون فقط نمی دانیم کجا، ‌چطور و چقدر خرج کرده‌ایم. این اولین قدم مدیریت مالی در مسیر تحقق رویا‌هایمان است.

Image
مارس به معنای سیاره مریخ
چرا مریخ؟

آیا زندگی بشر در مریخ ایده‌ای دور از ذهن است؟
در سال‌های اخیر بسیار در خبرها شنیده‌ایم که چه اقداماتی برای سفر و شهرسازی در مریخ صورت گرفته است، بشر یافته است که از نظر تئوری این ایده قابل اجراست و در حال عملی کردن آن است.
احتمالاً سفر به مریخ و سکونت بشر در سیاره سرخ بعد از تحقق دموکراسی و فقر زدایی در سیاره زمین، جاه‌طلبانه ترین خواسته بشر است.
در همین میان که عده‌ای برای سفر به مریخ اقدام عملی کرده‌اند، عده‌ای در تلاش هستند تا در سیاره مادری خودمان «زمین» دوام بیاورند و از پس مخارج خانه و زندگی برآیند.
وقتی به دامنه این خواسته‌ها نگاه کنیم متوجه فاصله‌ی بزرگ میان آنها و چالش های روزمره بشر می‌شویم.
به‌راستی چه هدفی است که دانش بشر به آن قد بدهد ولی با راهکاریابی، برنامه ریزی و اقدامات جدی نتوان به آن رسید؟
کافی است توجه خود را از مسائل روزمره زندگی به سطح بالاتری ببریم و به دست‌آوردها و اهداف بزرگ جامعه بشریت نگاهی هرچند کوتاه بیاندازیم؛ آنگاه قدرت خودمان را در حل مشکلات و دغدغه های زندگی باور خواهیم کرد.
لازم است مسلط شویم و کنترل امور را در دست بگیریم و توجه داشته باشیم که یکی از تعیین کننده ترین مولفه‌های رسیدن به اهداف، قدرت مالی است.
اپلیکیشن مارس به شما کمک می‌کند تا کنترل امور مالی را در دست بگیرید و از این طریق قدرت اجرا و تحقق اهدافتان را بدست بیاورید.

Image
!قدم های کوچک جهش های بزرگ را می‌زند  


درباره ما

درباره ما ذهن اغلب ما پر شده از ایده های جاه‌طلبانه، گاهی در عالم خیال تصور می کنیم که ایده ها و فکر ها اجرا شده و با خود می‌گوییم؛ اگر بشود چه می‌شود، از موفقیت متحول می‌شویم، قدرت به دست می‌آوریم و اعتماد بنفس خواهیم‌گرفت. ولی گاهی غمگین می شویم و یا ترس به وجودمان رخنه می کند.


 این غم، از فاصله بین شرایط حال حاضر تا آن روز طلایی‌ در ذهن و تصورمان نشأت می گیرد؛ اینکه از امروز تا آن روز چطور می‌گذرد. اگر آگاه شویم و‌ بپذیریم که درچه موقعیتی هستیم، می‌توانیم برنامه ریزی کنیم و به همان هدف برسیم. این همان جایی‌ست که ایده‌مان را متولد کرده‌ایم و قرار است لذت موفقیت را بچشیم. چه طور این مسیر را بگذرانیم؟ 


 تجربه تک تک ما در تیم مارس این بوده که اغلب ایده‌ها با بن‌بست مالی در نطفه تلف می‌شوند و متوجه شدیم هیچ‌کس جز خودمان مسئول تحقق ایده‌ها و رویاهایمان نیست. خودمان لازم است سرمایه‌گذار خودمان باشیم. لازم است مدیریت مالی کنیم، منظم و مسلط شویم تا ایده‌های خودمان را اجرا کنیم. 


 اغلب ما بر این باوریم که تنها از راه افزایش درآمد میتوانیم سرمایه ی مورد نیاز تحقق ایده‌ هایمان را فراهم کنیم و مدیریت مالی شخصی باعث افزایش درآمد نمی‌شود. برای نقض این باور، شخصی را برایتان مثال میزنیم که هر ماه درآمد ثابتی داشت ودر پایان هر ماه تمام در آمد را خرج می‌کرد و جای هیچ پس اندازی نماده بود. ایشان صاحب یک حیوان خانگی شد و همچنان همانقدر حقوق می‌گرفت در صورتی که از پس هزینه های خود و حیوان خانگی بر می آمد. نکته اینجاست که هزینه های مربوط به حیوان خانگی که کم هم نیست از کجا آمد، کدام هزینه‌های بی مورد حذف شد که می‌تواند مخارج حیوان خانگی را بپردازد و آب از آب تکان نخورد. پس هزینه هایی وجود دارد که الزامی ندارد و این مخارج بی مورد همان منبعی است که هزینه های واجب تحمیل شده را می‌تواند پوشش دهد، فقط نیاز به ابزاری برای شناسایی و مدیریتش داریم. 


 فکر‌ توسعه اپلبکیشن مارس از اینجا کلید خورد؛«ابزاری بسازیم تا با آن حساب کتاب کنیم، دریافت ها و پرداخت هارا پیش بینی کنیم و بتوانیم دونگ‌هایی که رویمان نمی شود یا فراموش می کنیم را پس بگیریم و…» مارس ابزاریست که اولین کاربرانش خودمان بودیم و اطمینان پیدا کردیم که به ‌جز ما به دیگران هم می‌تواند کمک کند. مارس، یک ابزار حرفه‌ای حسابداری نیست بلکه محصولی ساده است برای افرادی مثل خودمان که پول هایی از دست می‌دهیم چون فقط نمی دانیم کجا، ‌چطور و چقدر خرج کرده‌ایم. این اولین قدم مدیریت مالی در مسیر تحقق رویا‌هایمان است.

Image

مارس به معنای سیاره مریخ

چرا مریخ؟

آیا زندگی بشر در مریخ ایده‌ای دور از ذهن است؟ در سال‌های اخیر بسیار در خبرها شنیده‌ایم که چه اقداماتی برای سفر و شهرسازی در مریخ صورت گرفته است، بشر یافته است که از نظر تئوری این ایده قابل اجراست و در حال عملی کردن آن است. احتمالاً سفر به مریخ و سکونت بشر در سیاره سرخ بعد از تحقق دموکراسی و فقر زدایی در سیاره زمین، جاه‌طلبانه ترین خواسته بشر است. در همین میان که عده‌ای برای سفر به مریخ اقدام عملی کرده‌اند، عده‌ای در تلاش هستند تا در سیاره مادری خودمان «زمین» دوام بیاورند و از پس مخارج خانه و زندگی برآیند. وقتی به دامنه این خواسته‌ها نگاه کنیم متوجه فاصله‌ی بزرگ میان آنها و چالش های روزمره بشر می‌شویم. به‌راستی چه هدفی است که دانش بشر به آن قد بدهد ولی با راهکاریابی، برنامه ریزی و اقدامات جدی نتوان به آن رسید؟ کافی است توجه خود را از مسائل روزمره زندگی به سطح بالاتری ببریم و به دست‌آوردها و اهداف بزرگ جامعه بشریت نگاهی هرچند کوتاه بیاندازیم؛ آنگاه قدرت خودمان را در حل مشکلات و دغدغه های زندگی باور خواهیم کرد. لازم است مسلط شویم و کنترل امور را در دست بگیریم و توجه داشته باشیم که یکی از تعیین کننده ترین مولفه‌های رسیدن به اهداف، قدرت مالی است. اپلیکیشن مارس به شما کمک می‌کند تا کنترل امور مالی را در دست بگیرید و از این طریق قدرت اجرا و تحقق اهدافتان را بدست بیاورید.