Image
Image
Image

مارس اپلیکیشن مدیریت مالی شخصی و جمعی است و امکاناتی مانند محاسبه دونگ، کش‌فلو، بودجه‌بندی و یادآور رویداد‌ها (مالی و غیر مالی) را ارائه می‌نماید...

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 

«اگر شرایط مالی را کنترل نکنیم،

 

 شرایط مالی ما را کنترل می‌کند.»

با مارس می‌توانیم شرایط مالی خود را زیر نظر بگیریم و با داشتن نمای دقیقی از دخل و خرج‌ها تصمیمات بهتری بگیریم و برای تحقق خواسته‌هایمان بهتر برنامه ریزی کنیم.

مارس را می‌توان به عنوان ابزار توسعه فردی نگاه کرد. مطالعات نشان داده‌اند مدیریت مالی شخصی می تواند به تکامل بشر کمک کند. مدیریت مالی به افزایش استقلال مالی، کاهش استرس و اضطراب و بهبود کیفیت زندگی افراد کمک می‌کند.

توانایی مدیریت امور مالی و برنامه ریزی از قبل می تواند به فرد در رسیدن به اهداف و آرزوها کمک کند. با مدیریت مالی موفق، فرد می تواند به پیشرفت شخصی و خانوادگی و رشد جامعه‌ی خود کمک کند. بنابراین می توان گفت که اپلیکیشن مارس می تواند به ارتقای بشر کمک کند.

Image
Image

ریمایندر

Image

بودجه بندی

Image

دونگ

Image

کش فلو

Image

 با حنا آشنا شوید

حنا چند سالی است که هزینه‌های زندگی مستقل‌ش را خودش می‌پردازد. او گرافیست است و حقوق ثابت می‌گیرد گاهی هزینه‌ها زیاد تر از حقوق‌ش می‌شود و لازم است سفارشات عکاسی بگیرد تا از پس آن‌ها برآید.

Image
Image
Image
Image

مارس اپلیکیشن مدیریت مالی شخصی و جمعی است و امکاناتی مانند محاسبه دونگ، کش‌فلو، بودجه‌بندی و یادآور رویداد‌ها (مالی و غیر مالی) را ارائه می‌نماید...

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 

«اگر شرایط مالی را کنترل نکنیم،

شرایط مالی ما را کنترل می‌کند.»

با مارس می‌توانیم شرایط مالی خود را زیر نظر بگیریم و با داشتن نمای دقیقی از دخل و خرج‌ها تصمیمات بهتری بگیریم و برای تحقق خواسته‌هایمان بهتر برنامه ریزی کنیم. مارس را می‌توان به عنوان ابزار توسعه فردی نگاه کرد.

مطالعات نشان داده‌اند مدیریت مالی شخصی می تواند به تکامل بشر کمک کند. مدیریت مالی به افزایش استقلال مالی، کاهش استرس و اضطراب و بهبود کیفیت زندگی افراد کمک می‌کند. توانایی مدیریت امور مالی و برنامه ریزی از قبل می تواند به فرد در رسیدن به اهداف و آرزوها کمک کند. با مدیریت مالی موفق، فرد می تواند به پیشرفت شخصی و خانوادگی و رشد جامعه‌ی خود کمک کند. بنابراین می توان گفت که اپلیکیشن مارس می تواند به ارتقای بشر کمک کند.

Image
Image

دونگ

Image

کش فلو

Image

ریمایندر

Image

بودجه بندی

Image

با حنا آشنا شوید

حنا چند سالی است که هزینه‌های زندگی مستقل‌ش را خودش می‌پردازد. او گرافیست است و حقوق ثابت می‌گیرد گاهی هزینه‌ها زیاد تر از حقوق‌ش می‌شود و لازم است سفارشات عکاسی بگیرد تا از پس آن‌ها برآید.

Image