Image

Training

برای استفاده‌ی بهتر از مارس بهتره اول آموزش رو ببینید

ویدیو‌های آموزشی

ورژن 2.0 

Image

راهنمای دسترسی‌ها

مارس برای ارائه بعضی از خدمات (مانند ایجاد گروه دونگ و ثبت اتوماتیک تراکنش) نیازمند اجازه دسترسی است. برای مشاهده‌ی جزئیات وارد شوید…

آموزش تلفنی

ما از طریق تماس تلفنی مارس را به شما (به صورت رایگان) آموزش می‌دهیم و کمک می‌کنیم تا کاربرد مارس را در مدیریت مالی شخصی احساس کنید.

آموزش محاسبه‌ی دونگ

با این فیچر می‌توانید به عنوان مادر خرج گروه دونگ بسازید و سهم هر کس را مشخص کنید و اگر دفعه بعدی

 کسی دیگر مادرخرج شودگزینه‌ی  یربه‌یر به شما کمک می‌کند تا بدهی شما از هم کم شود و صرفا باقیمانده را

به یکدیگر پرداخت کنید.


آموزش استفاده از کش فلو

در کش‌فلو می‌توانید نمای کلی از تمام دریافت‌ها، پرداخت‌ها و برایند آنها ببینید تا شرایط را زیر نظر بگیرید و بهترین تصمیمات را بگیرید.

آموزش بودجه بندی

همه میدانیم که هزینه‌ها ته ندارد برای مدیریت مالی بهتر در مارس میتوانیم بودجه بندی کنیم و مجموع بودجه‌هارا ببینیم و همچنین مارس مبلغ بودجه‌ها را در خروجی کش‌فلو محاسبه می‌کند

آموزش ثبت رویداد و ریمایندر

اینجا می‌توانید رویدادهای مالی و غیر مالی بسازید تا مارس برایتان یادآوری کند و اگر رویداد مالی بسازید، مارس آن را در کش‌فلوی ماه سررسید محابه می‌کند

آموزش راه‌اندازی مارس

راه اندازی اولیه و ساده‌ای انجام دهید تا در طول استفاده از مارس نیازبه تنظیمات آن پیدا نکنید

آموزش ثبت تراکنش

در صفحه اصلی مارس می‌توانید به آسانی تراکنش های دریافتی یا پرداختی را ثبت کنید و از ریز تراکنش‌ها گزارش تهیه کنید

Image

Training

برای استفاده‌ی بهتر از مارس

بهتره اول آموزش رو ببینید

Image
Image

ویدیو‌های آموزشی

ورژن 2.0

Image

آموزش استفاده از کش فلو

در کش‌فلو می‌توانید نمای کلی از تمام دریافت‌ها، پرداخت‌ها و برایند آنها ببینید تا شرایط را زیر نظر بگیرید و بهترین تصمیمات را بگیرید.

آموزش محاسبه‌ی دونگ

با این فیچر می‌توانید به عنوان مادر خرج گروه دونگ بسازید و سهم هر کس را مشخص کنید و اگر دفعه بعدی کسی دیگر مادرخرج شودگزینه‌ی یربه‌یر به شما کمک می‌کند تا بدهی شما از هم کم شود و صرفا باقیمانده را به یکدیگر پرداخت کنید.

آموزش ثبت رویداد و ریمایندر

اینجا می‌توانید رویدادهای مالی و غیر مالی بسازید تا مارس برایتان یادآوری کند و اگر رویداد مالی بسازید، مارس آن را در کش‌فلوی ماه سررسید محاسبه می‌کند


آموزش بودجه بندی

همه میدانیم که هزینه‌ها ته ندارد برای مدیریت مالی بهتر در مارس میتوانیم بودجه بندی کنیم و مجموع بودجه‌هارا ببینیم و همچنین مارس مبلغ بودجه‌ها را در خروجی کش‌فلو محاسبه می‌کند


آموزش ثبت تراکنش

در صفحه اصلی مارس می‌توانید به آسانی تراکنش های دریافتی یا پرداختی را ثبت کنید و از ریز تراکنش‌ها گزارش تهیه کنید

آموزش راه‌اندازی مارس

راه اندازی اولیه و ساده‌ای انجام دهید تا در طول استفاده از مارس نیازبه تنظیمات آن پیدا نکنید

آموزش تلفنی

ما از طریق تماس تلفنی مارس را به شما (به صورت رایگان) آموزش می‌دهیم و کمک می‌کنیم تا کاربرد مارس را در مدیریت مالی شخصی احساس کنید

+989021996970